Σάββατο 23 Ιουλίου 2011

Building MySQL client programs on Mac OS X

Προσπαθώντας να κάνω build το SNORT σε MAC OS X Snow Leopard κι αφού ταλαιπωρήθηκα λίγο με τα Header files της MySQL που εγκαθιστώνται μέσω MacPorts αποφάσισα να το ψάξω λίγο παραπάνω. Έτσι με μία αναζήτηση του Google έπεσα σε αυτή τη σελίδα Mac OS X Server v10.6: MySQL libraries available for download που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καθώς και οι οδηγίες για να γίνουν extract.