Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Υπάρχουν φορές που θέλουμε να δούμε την πραγματική ταχύτητα μιας σύνδεσης στο Internet χωρίς να θέλουμε ή να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Browser μας ή και γενικά το GUI. Για το λειτουργικό Linux υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών που κάνουν αυτή τη δουλειά, τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια CLI εφαρμογή στα Windows για το σκοπό αυτό;

Ευτυχώς κάποιος άλλος είχε την ανάγκη αυτή πριν από μας και δημιούργησε για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα speedtest σε εκδόσεις για Linux και Windows (32bit και 64bit) και μπορούμε να το μεταφορτώσουμε από εδώ: http://thehelpfulhacker.net/projects/speedtest/