Τρίτη 24 Μαΐου 2011

iPhone personal hotspot and iPad tethering

Πριν ένα μήνα περίπου, είχα διαβάσει σε ένα άρθρο του The Unofficial Apple Weblog με τίτλο Does iPhone 4 Personal Hotspot add GPS to Wi-Fi only iPads.

Σήμερα είπα να το δοκιμάσω, έτσι ενεργοποιησα το Personal Hotspot στο iPhone 4 που έχω και συνεδεσα σε αυτό το πρώτης γενιάς iPad wifi που έχω. Ξεκινώντας από τη δουλειά και επιστρέφοντας στο σπίτι παρατήρησα ότι πράγματι το iPad έπαιρνε, ίσως και σε πραγματικό χρόνο, το στίγμα μου απο το iPhone 4.

Συνεπώς μια και το GPS ήταν για μένα ο μόνος λόγος που, έχοντας ήδη iPhone, θα έπαιρνα iPad me 3G θεωρώ ότι μια έκδοση του iPad με μεγαλύτερη χωρητικότητα προσφέρει περισσότερη αξία στα ίδια χρήματα.

Τρίτη 10 Μαΐου 2011

OS X Snow Leopard mail server: επαναφορά email μαρκαρισμένου ως spam

Έχοντας κατεβάσει τους απαιτούμενους βαθμούς για μαρκάρισμα ενός email ως spam στο 7, παρατήρησα το πρώτο false positive. Για να παραδωθεί το email αυτό στον παραλήπτη χρειάζεται να τρέξουμε μια εντολή που θα υποδείξει στο amavis να το παραδώσει. Η εντολή αυτή είναι η amavis-release και ως παράμετρο περνάμε το όνομα του gz αρχείου με το οποίο έχει αρχειοθετηθεί και το email του χρήστη στον οποίο θέλουμε να παραδωθεί.

Το όνομα του αρχείου περιλαμβάνεται στο email που μας ειδοποίησε για τη μη παράδωση του αρχικού email και η μορφή του είναι ως ακολούθως:

The message has been quarantined as: spam-9ZMNKOAKrb4Y.gz

Το όνομα ξεκινάει με spam- και ακολουθείται από τυχαίους χαρακτήρες ενώ έχει την επέκταση .gz

Η εντολή που θα εκτελούσαμε λοιπόν για το εν λόγω email θα ήταν η ακόλουθη:

Amavis-release spam-9ZMNKOAKrb4Y.gz user@domain.tld

Όπου στη θέση user@domain.tld βάζουμε το email του παραλήπτη

- Posted using BlogPress from my iPhone