Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Εγκατάσταση Windows 7 x64 σε MBR Partition

Τα Windows 7 x64 εγκαθιστούνται εξ ορισμού σε GPT Partition όταν η εγκατάσταση γίνεται από υπολογιστή με UEFI αντί για BIOS.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η χρήση GPT Partition δεν είναι εφικτή (π.χ. στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται RAID Controller μη συμβατός με UEFI). Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ένα τρικ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να γίνει εγκατάσταση σε partition με Master Boot Record. Στις ρυθμίσεις του UEFI, κι εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον Η/Υ μας, επιλέγουμε να απενεργοποιήσουμε τα UEFI boot sources και να κάνουμε boot από Legacy boot sources. (το DVD ROM για παράδειγμα μπορεί να είναι τόσο EUFI boot source όσο και Legacy boot source).

Έτσι η εγκατάσταση των Windows 7 x64 θεωρεί ότι ο υπολογιστής δεν είναι συμβατός με UEFI και επιτρέπει την εγκατάσταση σε partition με MBR.

Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ίσως χρειάζεται να γίνει rename το username ενώς user account στο Active Directory. Μερικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων ο SQL Server, ίσως να μην εμφανίζουν το σωστό username όταν προστίθεται το user account σε αυτό. 
Αυτό οφείλεται στο ότι τα Windows XP και Windows Server 2003, και συγκερκιμένα η υπηρεσία LSA (Local Security Authority) ,  κρατάνε αποθηκευμένα σε μνήμη cache την αντιστοίχιση του SID με το user name για ένα διάστημα ώστε να επιταχύνουν την αναζήτηση αυτής της αντιστοίχησης. Όμως σε μερικές περιπτώσεις αυτό δημιουργεί πρόβλημα μέχρι να περάσει ο χρόνος ανανέωσης της cache (να λήξουν οι εγγραφές).
Για να μην κρατώνται τοπικά οι εγγραφές αυτές επεμβαίνουμε στη registry και ορίζουμε ως 0 το μέγεθος της τοπικής cache αυτής ως ακολούθως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Microsoft στο αντίστοιχο άρθρο της Knowledge Base 
The LsaLookupSids function may return the old user name instead of the new user name if the user name has changed
 1. Open Registry Editor.

  To do this in Windows XP or in Windows Server 2003, click Start, click Run, type regedit, and then click OK.

  To do this in Windows Vista and newer, Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
 2. Locate and then right-click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Point to New, and then click DWORD Value.
 4. Type LsaLookupCacheMaxSize, and then press ENTER.
 5. Right-click LsaLookupCacheMaxSize, and then click Modify.
 6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
 7. Exit Registry Editor.