Τρίτη 10 Μαΐου 2011

OS X Snow Leopard mail server: επαναφορά email μαρκαρισμένου ως spam

Έχοντας κατεβάσει τους απαιτούμενους βαθμούς για μαρκάρισμα ενός email ως spam στο 7, παρατήρησα το πρώτο false positive. Για να παραδωθεί το email αυτό στον παραλήπτη χρειάζεται να τρέξουμε μια εντολή που θα υποδείξει στο amavis να το παραδώσει. Η εντολή αυτή είναι η amavis-release και ως παράμετρο περνάμε το όνομα του gz αρχείου με το οποίο έχει αρχειοθετηθεί και το email του χρήστη στον οποίο θέλουμε να παραδωθεί.

Το όνομα του αρχείου περιλαμβάνεται στο email που μας ειδοποίησε για τη μη παράδωση του αρχικού email και η μορφή του είναι ως ακολούθως:

The message has been quarantined as: spam-9ZMNKOAKrb4Y.gz

Το όνομα ξεκινάει με spam- και ακολουθείται από τυχαίους χαρακτήρες ενώ έχει την επέκταση .gz

Η εντολή που θα εκτελούσαμε λοιπόν για το εν λόγω email θα ήταν η ακόλουθη:

Amavis-release spam-9ZMNKOAKrb4Y.gz user@domain.tld

Όπου στη θέση user@domain.tld βάζουμε το email του παραλήπτη

- Posted using BlogPress from my iPhone

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

In addition, we offer an entire bundle of our products, on line casino and sportsbook, multi functional website. The factor about} this bundle is that the administrator can manage both the on line casino and sports activities part from a single back-office. Our staff of world-class professionals have labored hard to design Tuskcasino as a protected and dependable place where find a way to|you possibly can} always have enjoyable and keep yourself entertained. We casino.edu.kg don't guarantee you that through the use of a betting system you will have have} any higher possibilities of winning than those who don’t. There are a lot of betting techniques for sale, promising massive prizes. We don't endorse those gross sales and we do not imagine you may be} extra profitable if you purchase be} going to buy|if you buy} one.