Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Υπάρχουν πάρα πολλά tutorials για να μετατρέψεις ένα Access Point AP1131ag της Cisco από Stand Alone σε ελεγχόμενο από Controller LWAPP. Το αντίστροφο είναι αρκετά πιο σπάνιο. Όταν όμως πρόσφατα ήρθε στα χέρια μου μια παρτίδα μεταχειρισμένα AP1131ag κάποια από αυτά ήταν προγραμματισμένα για LWAPP ενώ εγώ ήθελα να τα λειτουργήσω ως Stand Alone.

Μετά από αρκετό ψάξιμο βρέθηκα στο ιστολόγιο του Paul Beyer στο οποίο περιγράφει τη διαδικασία Converting a Cisco AP From Lwapp to autonomous-mode το οποίο σε γενικές γραμμές εξηγούσε τη διαδικασία.

Η διαδικασία, όπως την εξηγεί, περιλαμβάνει την μεταφορά του Cisco ΙOS image και των σχετικών αρχείων από ένα αρχείο τύπο TAR που πρέπει να διαθέτεις πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία.

Τι γίνεται όμως αν δεν έχεις ήδη το εν λόγω αρχείο; Αν βρίσκονται στα χέρια σου αντίστοιχα AP1131ag τα οποία λειτουργούν ως Stand Alone τα πράγματα είναι απλά. Αρχειοθετείς το σύνολο της flash σε ένα TAR αρχείο πάνω σε έναν tftp server στο τοπικό σου δίκτυο και το κατεβάζεις από εκεί.

Η διαδικασία συνολικά είναι η εξής

1) Δημιουργείς ένα κενό αρχείο με την ονομασία του αρχείου που θα ανεβάσεις στο φάκελο που χρησιμοποεί ο tftp server που χρησιμοποιείς (μια και προυπόθεση για να επιτρέψει ο tftp server το να ανεβάσεις κάτι είναι να υπάρχει ήδη - κάτι που γίνεται για λόγους ασφαλείας) και του δίνεις μια ονομασία κατάλληλη κατά προτίμηση που να να περιλαμβάνει το version ώστε να μπορείς να βρεις πιο εύκολα άκρη στο μέλλον και με επέκταση tar (π.χ. c1130-k9w7-mx.124-10b.JA3.tar).

2) Αρχειοθετείς πάνω στον tftp server τα περιεχόμενα της flash ενός AP που είναι ήδη σε λειτουργία Stand Alone  με την εντολη archive upload-sw ως ακολούθως

archive upload-sw tftp://XXX.XXX.XXX.XXX/filename.tar

όπου XXX.XXX.XXX.XXX η IP διεύθυνση του tftp server και filename.tar το όνομα του αρχείου που δημιουργήσαμε στο βήμα 1.  Αν δηλαδή η διεύθυνση μας είναι 192.168.0.101 και το όνομα του αρχείου c1130-k9w7-mx.124-10b.JA3.tar τότε εκτελούμε ως ακολούθως

archive upload-sw tftp://192.168.0.101/c1130-k9w7-mx.124-10b.JA3.tar

Αν όλα πήγαν καλά έχουμε ανεβάσει στον tftp server το αρχείο που μας ενδιαφέρει και μπορούμε να προγραμματίσουμε πλέον τα AP1131ag που είναι σε λειτουργία LWAPP ώστε να γίνουν κι αυτά Stand Alone με τα ακόλουθα βήματα:

1) Μπαίνουμε σε λειτουργία Enable ώστε να μπορούμε να δίνουμε εντολές αυξημένων προνομίων (privileged) στο AP με την εντολή:

enable

Στη συνέχεια για να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης (configuration mode) πρέπει να τρέξουμε την ακόλουθη εντολή:

debug lwapp con cli

για να λάβουμε απάντηση (αν όλα πήγαν καλά):

LWAPP console CLI allow/disallow debugging is on

Σε νεότερα Images όπου το πρωτόκολο lwapp έχει αντικατασταθεί από το πρωτοκολο capwap η αντίστοιχη εντολή είναι:

debug capwap console cli


Στη συνέχεια ενημερώνουμε τα προγράμματα στη μνήμη flash με το αρχείο που ανεβάσαμε προηγουμένως με την ακόλουθη εντολή:

archive download-sw /overwrite /force-reload tftp://192.168.0.101/c1130-k9w7-mx.124-10b.JA3.tar

Η εντολή αυτή θα ανοίξει το αρχείο από τον tftp server, θα αντικαταστήσει τα αρχεία και θα επαναφορτώσει το λειτουργικό του AP1131ag χωρίς απαραίτητα να είναι αποθηκευμένο το configuration.

Αν όλα πάνε καλά, το AP1131ag θα επανεκκινήσει σε λειτουργία Stand Alone με ένα minimal configuration και θα είναι έτοιμο να δεχτεί τον προγραμματισμό του σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: