Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Προσπαθώντας να συνδέσω μια εφαρμογή γραμμένη σε .net compact framework 3.5 για PDA με Windows Mobile 5 σε SQL Server, διαπίστωσα ότι ήταν αδύνατο να συνδεθεί σε Named Instance του SQL Server. Το ίδιο πρόγραμμα όταν έτρεχε από PC λειτουργούσε κανονικά.

Η μορφή που είχε το connection string, ως προς το datasource,  ήταν X.X.X.X\InstanceName (όπου X.X.X.X η IP διεύθυνση του SQL Server).

Μετά από αρκετή προσπάθεια διαπίστωσα ότι το πρόβλημα ήταν ότι ο Server δεν διέθεται Pointer Record στο DNS Server.

Μόλις προσέθεσα το Pointer Record, η εφαρμογή συνδέθηκε κανονικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: