Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

F: ConnectServerAndOpenDatabase Can not initialize automation server\Program returned error

Αν μετά την εγκατάσταση Navision Aplication Server και ορισμού του ως LS Retail Scheduler σας εμφανίζεται το μήνυμα που βλέπετε στον τίτλο της ανάρτησης στα logs του Scheduler τότε υπάρχει μια απλή λύση την οποία δεν μπόρεσα να βρω όσο κι αν έψαξα στο Internet.

Πρέπει να πάτε στο Administrative Tools -> Component Services ->DCOM Config και να βρείτε το PlusCFrontSrv.Application, να κάνετε δεξί κλίκ και properties και στο Security να επιλέξετε Customize και Edit για το Launch and Activation Permissions. Εκεί απλά προσθέστε το χρήστη του με το λογαριασμό του οποίου τρέχει το NAS και δώστε του permissions για Local Launch και Local Activation.

Θα μπορούσε να παίξει ακόμα και απλά ορίζοντας τον χρήστη ως Administrator αλλά δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο λάθος είναι κάτι τέτοιο αν όχι και βλακώδες.


If after installing Navision Application Server and setting it up as an LS Retail Scheduler you find the error message you see on this post's title there is a simple solution that I could not find on the Internet no matter how I tried.

You have to go to Administrative Tools -> Component Services ->DCOM Config and find the entry PlusCFrontSrv.Application, right click on it and select properties and then at the Security tab choose Customize and Edit for the Launch and Activation Permissions and just add the user under which you are running NAS and give him the permissions Local Launch and Local Activation.

It could also work by simply setting the user account that NAS runs under as Administrator but I cannot stress enough how wrong this is if not outright stupid to do so.

Δεν υπάρχουν σχόλια: