Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Απόρριψη κρατημένου μηνύματος στο mailman από console

Μια και στο Snow Leopard Server το Web Interface του mailman είναι προβληματικό και δεν λειτουργεί σωστά ώστε να απορρίπτει τα μηνύματα που αναμένουν έγκριση όταν ο χρήστης επιλέγει να τα απορρίψει η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει από console.

Στο OS X Snow Leopard τα κρατημένα μηνύματα φυλάσσονται στο /var/mailman/data με ονομασία heldmsg-listname-#.pck όπου listname το όνομα της λίστας σας, και # ένας αύξων αριθμός. Με την εντολή /usr/share/mailman/bin/discard και την πλήρη διαδρομή του μηνύματος που θέλουμε να απορρίψουμε το απορρίπτουμε.

Π.χ. αν θέλουμε να διαγράψουμε το μήνυμα 8 της λίστας mylist:

/usr/share/mailman/bin/discard /var/mailman/data/heldmsg-mylist-8.pck

Δεν υπάρχουν σχόλια: