Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Εγκατάσταση Windows 7 x64 σε MBR Partition

Τα Windows 7 x64 εγκαθιστούνται εξ ορισμού σε GPT Partition όταν η εγκατάσταση γίνεται από υπολογιστή με UEFI αντί για BIOS.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η χρήση GPT Partition δεν είναι εφικτή (π.χ. στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται RAID Controller μη συμβατός με UEFI). Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ένα τρικ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να γίνει εγκατάσταση σε partition με Master Boot Record. Στις ρυθμίσεις του UEFI, κι εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τον Η/Υ μας, επιλέγουμε να απενεργοποιήσουμε τα UEFI boot sources και να κάνουμε boot από Legacy boot sources. (το DVD ROM για παράδειγμα μπορεί να είναι τόσο EUFI boot source όσο και Legacy boot source).

Έτσι η εγκατάσταση των Windows 7 x64 θεωρεί ότι ο υπολογιστής δεν είναι συμβατός με UEFI και επιτρέπει την εγκατάσταση σε partition με MBR.

Δεν υπάρχουν σχόλια: