Παρασκευή 11 Απριλίου 2014

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ίσως χρειάζεται να γίνει rename το username ενώς user account στο Active Directory. Μερικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων ο SQL Server, ίσως να μην εμφανίζουν το σωστό username όταν προστίθεται το user account σε αυτό. 
Αυτό οφείλεται στο ότι τα Windows XP και Windows Server 2003, και συγκερκιμένα η υπηρεσία LSA (Local Security Authority) ,  κρατάνε αποθηκευμένα σε μνήμη cache την αντιστοίχιση του SID με το user name για ένα διάστημα ώστε να επιταχύνουν την αναζήτηση αυτής της αντιστοίχησης. Όμως σε μερικές περιπτώσεις αυτό δημιουργεί πρόβλημα μέχρι να περάσει ο χρόνος ανανέωσης της cache (να λήξουν οι εγγραφές).
Για να μην κρατώνται τοπικά οι εγγραφές αυτές επεμβαίνουμε στη registry και ορίζουμε ως 0 το μέγεθος της τοπικής cache αυτής ως ακολούθως, σύμφωνα με τις οδηγίες της Microsoft στο αντίστοιχο άρθρο της Knowledge Base 
The LsaLookupSids function may return the old user name instead of the new user name if the user name has changed
 1. Open Registry Editor.

  To do this in Windows XP or in Windows Server 2003, click Start, click Run, type regedit, and then click OK.

  To do this in Windows Vista and newer, Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
 2. Locate and then right-click the following registry subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Point to New, and then click DWORD Value.
 4. Type LsaLookupCacheMaxSize, and then press ENTER.
 5. Right-click LsaLookupCacheMaxSize, and then click Modify.
 6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
 7. Exit Registry Editor.

Δεν υπάρχουν σχόλια: